Технология на монтажа

СОФУРБАН препоръчва полагане на вибропресовани  бетонови паважни настилки на СУХ МОНТАЖ. Това поражда редица  предимства веднага и във времето, които осигуряват много спестени средства за инвеститора и екологични ползи за околната среда.

ТЕХНОЛОГИЯ НА СУХИЯ МОНТАЖ

1. Изкопаване с достигане на проектна дълбочина.
2. Насипване на пласт 30-40 cm от трошен камък (0-60 mm) по приета проектна технология.
3. Уплътняване на земното легло с валяк или жабка за по-плитки пластове или за по-трудно достъпните места до постигане на проектна плътност по приета технология.
4. Насипване на пласт 3-5 cm от трошен пясък – сипица (0-4 mm), подравняване и даване на наклони.

5. Нареждане на паважните елементи плътно положени едно до друго с оформяне на шарки (ако има), опесъчаване на фугите със сипица (0-4 mm) с разнасяне чрез четка или метла за заклинването им отгоре.
6. Подравняване на паважа и уплътняване с двукратна обработка с виброплоча (200 kg), при което част от пясъка навлиза отдолу във фугите, заклинващ допълнително блокчетата срещу разместване.
7. Опесъчаване за финал със сипица още веднъж и поливане с вода.