Предимства

ТАЙНАТА НА УСПЕХА.   От самия замисъл на създаването на компанията водещата идея е СОФУРБАН да бъде еталон за качество. За това компанията инвестира и разви комплекс от предимства, които да гарантират безкомпромисното качество на крайния продукт на конкурентна цена за пазара. В потвърждение на тези целенасочени усилия са следните определящи фактори: