Предимства сух монтаж

СОФУРБАН препоръчва полагане на вибропресовани  бетонови паважни настилки на СУХ МОНТАЖ. Това поражда редица  прудимства веднага и във времето, които осигуряват много спестени средства за инвеститора и екологични ползи за околната среда.

ПРЕДИМСТВАТА НА ВИБРОПРЕСОВАНИТЕ БЕТОНОВИ ПАВАЖНИ НАСТИЛКИ НА СУХ МОНТАЖ пред асфалтовите или тези от лят (шлайф) бетон при приложението им в населените места с изграждането на тротоари, площади или улици са
многобройни.

ИКОНОМИИ НА ЗНАЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ И ЧАСТНИ ИНВЕСТИТОРИ

РЕМОНТОПРИГОДНОСТ.

При ремонтни изкопни работи за ВиК, Електро, телефонни, кампютърни или други инсталации през вече направен паважен участък се извършва демонтаж само в необходимата зона и след приключване същите бетонови блокчета се полагат
обратно на местата им. При настилките от асфалт или лят (шлайф) бетон задължително ще има разходи за нов материал и техника.

ИКОНОМИИ ПРИ ПОДДРЪЖКА.

Паважната настилка на сух монтаж, дава непосредствена възможност за икономии на средства при ремонти на компроментирана или пропаднала настилка от слягане на основа след течове, като се сменят или преподреждат паветата само там, където е необходимо. Това при асфалта или лятия бетон ще доведе до значителни разходи за нови скъпи материали за широки кръпки и струпване на техника и хора за ремонт, а дори и необходимост от отцепване на движението.

ОБЛЕКЧАВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА.

Сухия монтаж позволява отвеждането през фугите до 50% от дъждовните води и тези от снеготопенето в почвата. С последното, като ефект се разтоварва съществено канализационната система, като се спестяват значителни средства от изграждане на нови, с по-голям капацитет и скъпи канализационни мрежи. Подобрява работата и на дренажните системи.

ИКОНОМИИ ПРИ СНЕГОПОЧИСТВАНЕ.

Паважната настилка е по-топла и дишаща съответно от асфалта и лятия бетон заради пряката връзка със земята. Така се топи по-бързо снега, а освободената вода попива през фугите и не остава на локви, които вечер да замръзват.

ИКОНОМИИ ПРИ ОБОЗНАЧАВАНЕ.

С произведените по технологията за траен оцветен бетон паважи могат да се изобразяват символи, знаци (велоалеи), пешеходни пътеки и други, което при асфалта е свързано с полагане на нетрайна боя за маркировка и води до постоянни във времето допълнителни разходи.

ИКОНОМИИ ОТ МЕХАНИЗАЦИЯ.

Още при първоначалното изграждане на паважните настилки се реализира икономия от разходи за скъпа асфалтополагаща техника, а в последствие и при поддръжката и ремонтите.

ИКОНОМИИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

Произведените качествено паважи със сулфатоустойчиви цименти и добавки, с плътност и якости, отговарящи на хармонизираните евростандарти издържат на въздействието снегопочистващите химии, ползвани в населените места. Паважите на сух монтаж са устойчиви на температурните амплитуди (зимни и летни)  и не се деформират или рушат, за разлика от асфалта.

ИКОНОМИИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ.

Качествените паважни настилки на СОФУРБАН имат гарантиран срок на експлоатация не по-малко от 25 години, Тези от асфалт или лят бетон най-много след 5 години имат нужда от инвестиции за ремонт или подмяна.

ЕКОЛОГИЯ И ЕКОРАВНОВЕСИЕ

100% ЕКОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ.

Производството е напълно екологично и няма никакви вредни и отровни съставки, както при битума за асфалта. Бетонът е смес само от естестествени материали цимент, вода, тръшен камък и пясък и подлежи при нужда отново на екологично чисто рециклиране. Приложението на бетоновите паважни настилки в градска среда не води до химически замърсявания, вредни изпарения и миризми, както при асфалта.

ДИШАЩА НАСТИЛКА.

Земята под паважните настилки на сух монтаж диша, като се запазва до 80% от микроклимата в нея, а водата и въздуха достигат безпрепуятствено до корените на растенията.

ЗАПАЗВАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ.

Паважните настилки на сух монтаж позволяват нормалната циркулация на водата в природата, като през фугите се инфилтрира свободно дъждовната (снеготопящата се) вода в почвата, а при топло време обратно се изпарява.

ПОДОБРЕН ГРАДСКИ КЛИМАТ.

Наличието на големи площи паважни настилки на сух монтаж водят до по-мек климат в населените места с всичките благоприятни последици от това. Дължи се на по-добрите топлоизолационни характеристики на бетоновите блокчета, ефекта от работата на фугите и директната връзка със земята под тях, чрез която се поддържат по-топли температури през зимата и по-хладни през лятото. Асфалта, както се знае се напича до изключително високи градуси през лятото, а през зимата замръзва.

НАМАЛЯВАНЕ НА ФИННИТЕ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ.

Фугите на паважите пре сух монтаж задържат и отвеждат при дъжд или при миене на настилката около 50% от фините прафови частици, като по този начин облекчават почистването на тротоарите и улиците, както и намаляват циркулиращия поток от прах във въздуха.

ЕСТЕТИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА.

И последно, но не на последно място няма алтернатива на цветовите решения и форми, които могат да се изобразят с паважни настилки.

Предимствата на Сухия монтаж може да видите и в приложеното Експертно становище: ВИЖ