Оборудване

Завод СОФУРБАН е един от най-модерните заводи в България за производство на вибропресовани бетонови паважни изделия. Оборудван е с произодствена линия OMAG, разполагаща с уникалната за страната вибропреса с натиск над 1000 тона, постигаща изключително високо качество на продуктите с кубова якост на бетона над 50 МРа и възможност за производителност от над 600 000 кв.м. бетонови настилки/годишно.