Контакти

ЗАВОД И СКЛАД
за готова продукция
България, гр. Перник, ПК: 2303,
кв. Мошино, ул. Младен Стоянов №1

КОНТАКТИ:
Склад: 0884-087-113
Счетоводство: 0884-271-826
Управител: 0888-851-280
Е-mail: info@sofurban.com

ЗА ЗАПИТВАНИЯ И ОФЕРТИ:
Търговски Директор: 0887-177-912
Е-mail: shishkov@sofurban.com
или попълнете формата в началото на сайта най-отдолу.