Качество

Приоритет в дейността на СОФУРБАН е грижата за качеството във всичките му аспекти. Компанията е развила, поддържа и доразвива постоянно комплекс от мерки за това. Тези усилия превърнаха продукцията на завода в еталон за качество и желан патньор на проектантите, строителите и инвеститорите.