Видове Продукти

В завод СОФУРБАН успешно са въведени в производство всички стандартно ползвани и актуални като употреба за българския пазар вибропресовани бетонови паважни настилки и бордюри, както и редица специфични и уникални за страната видове изделия.
За да се запознаете с пълната информация за търсените от Вас продукти моля, изберете съответната от посочените групи.